Chào Bạn

Tôi Phạm Anh Duy

Thầy thuốc Đông Y – phòng khám Nam Y Thiện Dược.

Duy tôi chỉ với kinh nghiệm hơn mười năm có thể là chưa nhiều như các vị lương y lão làng, nhưng nhận thầy cần phải làm điều gì đó đóng góp cho nền y học cổ truyền, và quan trọng nhất vẫn là cố gắng điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh ở khắp nơi nên mạo muội đem chút kiến thức của bản thân chia sẻ với mọi người hy vọng hữu ích.